Tävlings-PM

Här kan ni närmare in på tävlingen hämta hem PM med all info inför loppet.

Bankarta Sotarblixt

Vägbeskrivning:

Från Karlstad (Rv61):

  • Sväng av mot höger innan du kommer till första rondellen i Arvika. Följ skylt mot Gunnarskog
  • Kör på denna väg ca 1,5 km och sväng därefter höger mot Rackstad/Bildemontering/Slalombacke.

Från Charlottenberg (Rv61):

  • Kör igenom Arvika mot Karlstad
  • Sväng av mot vänster efter du kört ur Arvika mot Gunnarskog. Följ skylt mot Gunnarskog
  • Kör på denna väg ca 1,5 km och sväng därefter höger mot Rackstad/Bildemontering/Slalombacke.