Korta banan, 5km

5 km
Starten sker vid Jössestugan som ligger vid natursköna Rackens sydöstra strand. Direkt efter starten börjar banans största stigning den sammanlagda höjdskillnaden är 140 meter de första två kilometerna upp till toppen av Gallberget som ligger 271 meter över havet. När du har kommit till toppen så är resten av banan mycket lättlöpt längs stigarna tillbaks ner och banan följer här samma sträckning som 11 km banan.